כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי יולי 2014 קדימה משמאל משפחת אדם הישראלי
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).