כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין מיכל בן עמי, ודבי בר אילן
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).