כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מאיה ונורי בן יון
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).