כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות גלי אבן שושן, אופיר וויסבורט
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).