כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (27)
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).