כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (11)
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).