כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (2)
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).