כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי 2014 מימין דן הורוויץ, יגאל מוהר
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).