כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב ברכות הורים מימין רקפת מוהר, עירית פרידמן
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).