כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי 2014 הורוויץ רז
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).