כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי אבי פרידמן 2014 הצגת יב
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).