כניסת חברים ותושבים

מחזור כא עלייה לכיתה א Album4_047 (1)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).