כניסת חברים ותושבים

מחזור יז עם המטפלת אלזה ועם טושקה Album157_162

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).