כניסת חברים ותושבים

מחזור יז בצריפים עם כלי עבודה Album157_158
תאור : 
מלפנים עורפה צנגן, חוי דייג.
מאחור - דיקלה ליבני, רוני זליגר, רחל הרץ, כרמית ארזי' דורית שוורץ

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).