כניסת חברים ותושבים

מחזור י נפגש באזכרה לאהוד דרייפוס Album174_059

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).