כניסת חברים ותושבים

מחזור י הבנים בערב שבת Album2_011

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).