כניסת חברים ותושבים

מחזור ג' עם רבקה ורדי סוף יב

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).