כניסת חברים ותושבים

מחזור כ - כא ירון ד, סמדר ו, ערה , גילי ק - כילדים Album7_051

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).