כניסת חברים ותושבים

צילם טל אמיתי דורית נורקין 2014 (105)
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).