כניסת חברים ותושבים

הדשא הגדול
תאריך צילום התמונה
5/5/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).