כניסת חברים ותושבים

ברכה לראש השנה, עיצבה אגי ורדי
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).