כניסת חברים ותושבים

מרים ארזי; חיה דריפוס; דבורה צ; בתחנת הסעה
תאור : 
גבעת חיים מצטלמת, בודקה
חטיבה
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).