כניסת חברים ותושבים

מרכז הקיבוץ בית וינה 1969
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).