כניסת חברים ותושבים

חברים בבית וינה בערב לברוך אזניה - אלה הם חייך
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).