כניסת חברים ותושבים

הנחת אבן הפינה תמונות בית העם
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).