כניסת חברים ותושבים

אנרגיה חשמל
חטיבה
תאריך צילום התמונה
3/12/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).