כניסת חברים ותושבים

זכרון לקרובי משפחה שניספו בשואה
חטיבה
תאריך צילום התמונה
2/12/2013

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).