כניסת חברים ותושבים

חברים מצלמים חמוטל ברות עמרי ואיילת בחורשה סוכות 4.10.07 001
חטיבה
תאריך צילום התמונה
2/12/2013
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).