קבצים

http://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2844/f5_מחזור יד קבוצת דרור מחליפה קידומת 2019.pdf