קבצים

http://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2078/f5_גבעתון חג המשק ה-85 -סיפורי מקום - יולי 2017.pdf