כניסת חברים ותושבים

לזכר חברינו ויקירינו

 • אפרים אנגל

  29/4/1932 - 29/12/2007
 • אדית רט

  2/2/1911 - 27/10/2007
 • אלישבע קראוס

  9/12/1915 - 2/10/2007
 • קלרה דובסקי

  1/1/1918 - 5/5/2007
 • זאב זליגר

  18/11/1914 - 26/3/2007
 • עדה שולמן, שלמון

  19/12/1910 - 28/2/2007
 • משה דייג

  26/7/1914 - 21/2/2007
 • אינה ירון (צ'רד)

  14/2/1920 - 12/12/2006
 • רות הורוויץ

  19/1/1914 - 19/8/2006
 • מטה לב

  12/11/1909 - 25/7/2006
 • אולה (גאולה) שקדי

  1/2/1921 - 5/6/2006
 • שלומית גרינבאום

  19/5/1919 - 16/4/2006