כניסת חברים ותושבים

לזכר חברינו ויקירינו

 • חנה כץ

  - 25/9/1966
  1914
 • מרדכי וינט

  17/10/1908 - 7/1/1966
 • משה גרינשפן

  11/11/1911 - 24/11/1965
 • דוד עופר

  24/5/1907 - 5/10/1965
 • ריקי ארזי

  16/5/1907 - 16/10/1963
 • לולה פיינברג

  9/5/1916 - 21/9/1963
 • רבקה (כהן) לנדסברג

  10/1/1914 - 23/3/1963
 • יצחק יעקובוביץ

  - 11/1/1962
  אוגוסט 1895
 • יאקסל (אברהם) רטר

  14/1/1901 - 11/11/1956
 • שמואל לב

  1/6/1905 - 1/1/1955
 • אניה ארז

  1/5/1908 - 18/11/1952
 • יוסף אנגל

  13/12/1897 - 4/4/1952