כניסת חברים ותושבים

לזכר חברינו ויקירינו

 • יונה פלושניק

  1/5/1914 - 14/1/1977
 • ג'ון קרבר

  29/9/1945 - 4/12/1976
 • חיים ידיד

  15/6/1907 - 31/10/1976
 • סימה רובינשטיין

  12/3/1907 - 30/9/1976
 • לינה רובין

  20/5/1908 - 26/9/1976
 • רדיוס (אליעזר) רט

  1/6/1910 - 5/7/1976
 • אסתר ארליך

  22/3/1911 - 13/6/1976
 • יוסף הרץ

  - 23/5/1975
  1909
 • יצחק רובין

  6/11/1904 - 12/3/1975
 • יושקו (יוסף) קראוס

  6/2/1903 - 18/2/1975
 • צבי שינדלר

  28/9/1913 - 18/2/1975
 • ברוריה ורטהיימר

  11/9/1912 - 17/11/1974