כניסת חברים ותושבים

לזכר חברינו ויקירינו

 • רבקל'ה רותם

  21/10/1938 - 31/5/2017
 • יהושע שרון

  9/7/1930 - 21/3/2017
 • ניצה ברוך

  2/11/1925 - 28/12/2016
 • אסתר נתיב

  8/1/1948 - 23/10/2016
 • ורדה לביא

  10/2/1928 - 8/10/2016
 • בארי צימרמן

  23/12/1951 - 2/8/2016
 • רובי ברנע

  19/3/1951 - 24/5/2016
 • גילה אייזנר

  24/9/1936 - 22/5/2016
 • מיכאל חרסונסקי

  20/1/1948 - 2/2/2016
 • רות פיינברג

  9/2/1923 - 16/1/2016
 • טאה גוטקינד

  9/10/1913 - 16/9/2015
 • נחום ידיד

  26/10/1938 - 17/8/2015