כניסת חברים ותושבים

מים, ביוב, כיבוי אש

להלן פרוט בעלי מקצוע ובעלי אחריות לתחומים השונים:

 

תשתיות הקהילה בתחום המים  וכיבוי אש 

יוסי ברוך אחראי על אספקת מים לבתי החברים ולמוסדות, מתן תשובות לכיבוי אש.

 

שירותים הניתנים במסגרת השוטפת:

1.    אחזקת מערכת המים וכיבוי האש בקיבוץ.

2.    קבלת דיווחים על פיצוצי צנרת ובעיות אחרות במערכת הציבורית.

3.    בעיות לחץ מים או/ו העדר מים בבית.

4.    קריאת מונים ובקרה.

 

מה מוגדר כחרום שענף המים אמור לתת לו מענה מידי כחלק מהגדרת התפקיד?

1.    פיצוצי מים, אי אספקת מים, לחץ מים.

2.    בעיות בטיחות במבני ציבור או בשטחים הציבוריים.

 

פרטי התקשרות:

טלפון: 050-9369146

מייל: yossi915@gmail.com

תא דואר: 145

ימי ושעות פעילות למתן מענה לבעיות שגרתיות (לא חרום):

ימים א' - ו' בשעות היום.


חיובי מים :על כל שינוי במספר הנפשות בבית , יש לעדכן את יוסי ברוך

בדואל:  yossi915@gmail.com    

או בתא דואר  145


עדכון ינואר 2019:

מחירי המים יעודכנו בהתאם להחלטות הקיבוץ – 

המחיר לצריכה פרטית למגורים הינו תעריף רשות המים פחות 5%. 

מחיר קוב מוכר (מסובסד) ביתי א' - 3.34 +מע"מ, 

מחיר קוב נוסף ביתי ב' - 9.42 +מע"מ. 

                                              רשת הביוב

באחריות חזי אחיטוב,    נייד : 050-7222246


הסבר לגבי אגרת ביוב המשולמת למועצה
תיקוני שרברבות בבתים ובמוסדות

 ע"י פניה לאחד מבעלי המקצוע שלהלן,

או לכל שרברב אחר (באחריות המזמין)

 

יורם בוכהולץ –נייד:    050-7590369

 

ליאור ערבה -  נייד:    050-7240876