כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1982
בוטלה סידרת הקונצרטים של תזמורת הקאמרית אצלנו.
קיבלנו החודש כספומט.
מסיכום מקרי מתברר שברפת עברנו את 8,000 ליטר חלב לפרה. ציבור המטפלות יצאו ליום "כיף" לירושלים לציון סיום עבודתה של חוה שפע כמטפלת אחרי 46 שנים.
26
בישיבת המזכירות הוחלט על גידור מיידי של שטח האבוקדו על מנת לשמור אותם מפני מחלות.