כניסת חברים ותושבים

תחילת שנות השבעים - מקלטים, כדורגל וכדורמים

תחילת שנות ה70 בקיבוץ מתאמנים בכדורגל,כדורמים ובירידה למקלטים.