כניסת חברים ותושבים

מים לדויד המלך - הנעורים רוקדים בשבועות 2014

צילום: גלי גבעה