כניסת חברים ותושבים

רפת

עוד עסקים בגח"א


מיכסת חלב 2014: 3,745,615  ליטר

ייצור חלב לפרה (חמ"מליגה 2012): 13,849 ק"ג

שומן: 3.90%

חלבון: 3.37%

מס' פרות חולבות: 343

סה"כ עדר 620 ראש.

מזון: מרכז מזון במשק.

עובדים קבועים: אלי שילר, דן הורויץ, אברהם סינדליס, טל אמיתי. שירי רנקביץ. 

סה"כ מס,העובדים בענף: 8 

סה"כ מס' המשרות: 7

מנהל ענף: כהן זיו. 

 

טל: 0507248493 זיו כהן.