כניסת חברים ותושבים

משימות בר מצוה, קבוצת דגן (1983)