כניסת חברים ותושבים

ינואר 2010
1
הבהרה לציבור: מעבר לשר"פ (שירות רפואי בשעות הערב והלילה), הוא מהלך הכרחי שמכתיבה קופת החולים, שדורשת כיסוי של רופא לכל טיפול שניתן ע"י האחיות.
22
מעתה שירות הגז לבית יינתן דרך חברת דורגז. החברים מוזמנים לחתום על הסכם מול החברה. ללא חתימה על החוזה לא ניתן לעשות הזמנת גז.
בימים אלו יוצאים התיקים הירוקים מהמרפאה למרכז קופ"ח. כל החומר נכנס למערכת הממוחשבת. מעתה יישמר החומר הכתוב אצל החברים, לאחר שהצוות הרפואי יעיין בסיכום המקצועי של הרופאים.
הוועדה הציבורית בעניין המים החמים שוקדת על הנתונים של החימום. ברגע שיהיה סיכום הוא יתפרסם. החברים מתבקשים להיאזר בסבלנות עד להסקת המסקנות.
29
טקס נטיעות לט"ו בשבט יתקיים בכביש העוקף את השכונה החדשה.