כניסת חברים ותושבים

מרץ 2007

תאילנדים עוזרים בחליבה ובשדות