כניסת חברים ותושבים

פברואר 2007

הסעות ותיקים לחדר האוכל