כניסת חברים ותושבים

מרץ 2005
11
פרסום בדף מידע בנוגע להפגנת הענק המתוכננת בכיכר רבין בעד ההתנתקות מעזה.


14
דיון במועצה בנושא ההתנהלות החדשה של הבריכה במסגרת המגזר העסקי.