כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 2004
בהנהלה סוכם להמליץ למחוק את "בנק ימי החופש" הצבורים ההיסטוריים עד שנת 2004.