כניסת חברים ותושבים

אפריל 2002
5
ספריות החברים והעיון עברו לבית הספריות החדש. ספריית הילדים עדיין פועלת במקומה עד להודעה חדשה.