כניסת חברים ותושבים

מרץ 2002
5
מועצה שבה יוצגו נוהלי הפרטת הדיור.