כניסת חברים ותושבים

פברואר 2002
1
הודעה על פתיחת שנת החמישים לגח"א בסדרת פגישות, שבמרכזן יעמוד לדיון הנושא: יחסי דורות בקיבוץ ובחברה.
18
הצגת החוברת לנוהלי עבודה במועצה.
26
פגישה ראשונה של הסדנא לחיפוש עבודה.