כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 2001
לאהל'ה דה-בורס מבקשת מעל דפי העלון לשמור על רוח ההתנדבות למרות כל השינויים וההפרטות.