כניסת חברים ותושבים

יוני 2001
פורסמה ה"חוברת הכחולה" - תוכנית אסטרטגית לשינויים בקיבוץ.